Türkiye Klinik Kalite Programı’nın ilk çalıştayı 13 –17 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye Klinik Kalite Programı’nın ilk çalıştayı 13 –17 Şubat 2012 tarihleri arasında Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ, Bakan Yardımcısı Agah KAFKAS, Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat TOSUN, Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan BUZGAN, Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem ATBAKAN, Müsteşar Yardımcısı Ömerül Faruk KOÇAK, Müsteşar Yardımcısı Dr. Yasin ERKOÇ, Program Danışmanı Prof.Dr. Mahmood Adil ve Bakanlığımızın diğer üst düzey bürokratlarının da katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Klinik Kalite Ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili mevcut durum tespiti yapılmış, Program hakkında genel bilgilendirme yapılmış, çalışma grubu üyeleri belirlenmiş ve 3 aylık çalışma planı oluşturulmuştur.

“Türkiye Klinik Kalite Programı 1.Çalıştay Programı” kapsamında:

 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın ziyareti
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Cevdet ERDÖL’ün ziyareti
 • Birim amirlerinin ziyareti
  • Dr. Hakkı ÖZTÜRK- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
  • Prof. Dr. İrfan ŞENCAN –  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
  • Prof. Dr. Uğur DİLMEN Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü
  • Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL – Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı
  • Uzm. Dr. Mustafa AKSOY- Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
 • 3 saha ziyareti
  • Yenimahalle Devlet Hastanesi
  • B sınıfı Aile Sağlığı Merkezi
  • Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Çalışma grubunun katıldığı 7 teorik oturum yapılmıştır.

 

Çalıştay’ın sonuç ve öneriler kısmında şu kararlara yer verilmiştir:

·         Çalışmanın tamamlanması için öngörülen süre 18 aydır. Bu süre sonunda, Ulusal Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin ortaya konulması hedeflenmektedir.

·         Türkiye için net bir kalite tanımının geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilen bu tanımın tüm sağlık çalışanları ve paydaşlar tarafından aynı şekilde algılanması sağlanmalıdır.

·         Klinik kalitenin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için klinik göstergeler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda üç konu başlığı üzerinde çalışılması öngörülmüştür. Bu konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

o   Gebelik ve doğum süreci

o   Diyabet

o   Diz protezi

·         Bu başlıklarda gerçekleştirilecek olan çalışmalar için hazırlanmış olan program Ekte yer almaktadır.

·         Programın ilk 3 ayında belirlenen üç konu başlığı için yapı-süreç ve çıktılar açısından mevcut durum tespiti yapılacaktır. Durum tespiti sırasında bu başlıklarla ilgili;

o   Oluşturulması gereken göstergeler,

o   Göstergelerle ilgili mevcut ve ihtiyaç duyulan veriler,

o   Bilgi Yönetim Sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi

Konuları ele alınacaktır.

·         Programın ilk 3 ayının tamamlanmasının ardından, sonraki 6 ay içinde belirlenen göstergelerin pilot uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

·         Programın son 9 aylık döneminde ise pilot çalışmanın tüm ülkede yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.