Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi Yazım Kuralları

                         Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi Yazım Kuralları

1. "Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi" Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

2. Makaleler özeti, anahtar sözcükleri ve kaynakçayı içerecek şekilde 8000 kelimeye kadar olmalıdır.

3. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazı ile birlikte yazar(lar)ın adı-soyadı, unvanı, kurum ve e-posta adresleri ile açık iletişim adreslerini içeren bilgiler ayrı bir sayfada gönderilmelidir.

4. Yazar(lar) çalışmalarını değerlendirilmek üzere dergiye göndermeleri ile  yayın politikasını kabul etmiş sayılırlar.

5.  Yazılar, bir toplantıda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.

6. Dergiye gönderilen yazılar, Microsoft Word 2010 Türkçe sürümü ile, tablo, şekil, kaynaklar ve eklerle birlikte en çok 25 A4 sayfa boyutunda olmalıdır. Yazılar 10,5 puntoda “Calibri” fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekil şartlarına ya da dergi konusuna uymayan yazılar ön değerlendirmeye alınmadan yazar(lar)ına bildirilir.

7. Metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12nk boşluk verilmiş, satır başı verilmeden yazılmalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları her taraftan 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

8. Tüm başlıklar kalın (bold), sola yaslı (girintisiz) ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar 1., 1.1, 1.1.1. şeklinde numaralandırılmalı ve yazının giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynaklar şeklinde ana bölümlerine yer verilmelidir.

9. Gönderilen yazıların Türkçe ve İngilizce başlıkları, 150 kelimeyi aşmayacak şekilde yazının tümünü öz biçimde (çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve sonucunu) yansıtacak nitelikte Türkçe ve İngilizce özetler ile en az üç en fazla beş adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime yer almalıdır. Özetlerin başlığı ve metin kısmı, “Calibri” karakterde 9 punto ve bir (1) aralıkla yazılmalıdır. Makale metninde yazar/ların kimlik bilgileri yer almamalıdır. Yazıların başlığı oldukça kısa ve çalışmayı doğru temsil etmelidir.

10. Metin içi atıflarda APA metodu olarak adlandırılan ve Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yayınlanan "The publication manual of the American Psychological Association" isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uyulmalıdır. Gerektiğinde dipnotta açıklamalara yer verilebilir.

11. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazar soyadı, tarih ve sayfa bilgisi verilmelidir. Tek yazarlı kaynaklara atıf örnekleri, Karakaşlı (2001)...; Gökçegöz (2009, s. 12)...; Türkmen (2007, ss. 102-106). İki yazarlı kaynaklara yapılan atıf örnekleri: Arslan ve Taşçı (2004)…; Öztürk ve Toprak’a (2009, s. 45)  göre. APA atıf formatına uygun olarak, atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur: Özkan, Türkmen ve Arslan (1993, ss. 15-25). Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda ilk yazarın soyadı ile birlikte "vd." ifadesi kullanılır: Özkan vd. (1993, ss. 15-25). Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. Örneğin: ...(Gökçegöz, 2009; Karakaşlı, 2001; Öztürk ve Toprak, 2009, s. 45; Taşçı, 2007, ss. 182-186).

12. . Şekiller ve tablolar metin içinde ortalanmış olarak ve sayfa sınırlarını aşmayacak şekilde hazırlanmalı ve renkli olmamalıdır. Gerektiğinde tablo ve şekiller, ekler bölümü oluşturularak kaynaklardan önce gelecek şekilde metne yerleştirilebilir. Şekiller ve tablolar kendi aralarında bir (1)’den başlayarak ayrıca numaralandırılmalıdır. Şekiller ve tabloların başlıkları kısa ve öz seçilmelidir.

13. Gönderilen yazıların sonunda kaynakça oluşturulmalıdır. Yazıda kullanılan kaynaklar yazar soyadı dikkate alınarak alfabetik sıra ile kaynakçada yer almalı, yazıda adı geçmeyen kaynaklara yer verilmemeli, yazı içinde yer alan tüm kaynaklar da kaynakçada yer almalıdır.
Yazıların Dergiye Gönderilmesi
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisine yazılar elektronik posta ile
tibbisosyalhizmet@saglik.gov.tr adresine gönderilir.

İletişim Adresi:

Elvan ÖZKAN
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Doğanbey Mah. Rüzgarlı Cad. Plevne Sok. No:7 Kat: 3/19
Ulus/ANKARA
Telefon: 0 – 312 – 3243328