Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 27/10/2014

Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

Görevleri:


1. Sağlık mesleklerini tanımlamak, standartlarını belirlemek, sağlık meslek mensuplarının görev analizlerini yapmak veya yaptırmak

2. Sağlık alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların taleplerine yönelik görüş oluşturmak

3.Yeni kurulan tabip ve diş tabibi odalarının kuruluşunu onaylamak, tabip odalarına üye hekimlerin üyeliklerinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek

4.Sağlık Meslekleri Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek

5.Sağlık meslek mensuplarına verilen geçici meslekten men cezalarının uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

6.Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek

7.Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak