Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 31/10/2014

Özel Teşhis Tedavi Daire Başkanlığı

Görevleri:

1-Diş hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden ve müştereken açtıkları ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehane ve özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların açılış ve işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesi, kayıtlarının tutulması, denetimlerinin kontrolü ve konu ile ilgili Bakanlık görüşlerinin hazırlanması,

2-Özel diş protez laboratuarlarının açılış ve işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesi, kayıtlarının tutulması, denetimlerinin kontrolü ve konu ile ilgili Bakanlık görüşlerinin hazırlanması,

3-Özel diş hekimi muayenehane, müşterek muayenehane, poliklinik ve merkezleri ile özel diş protez laboratuarlarının açılış, yer değişikliği, tür değişikliği, sahiplik değişikliği, taşınma vb. tüm değişikliklerin yürütülmesini sağlamak .