Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Mevzuat

Güncelleme Tarihi: 20/11/2014

1-27.03.2002 Tarih ve 24708 Sayılı Resmi Gazatede yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği

2-15.02.2008 Tarih ve  26788 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik