Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

YURT DIŞINDA EĞİTİM FAALİYETLERİNDE BULUNAN VE DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF TUTULMAK İSTEYEN AKADEMİSYENLERİN DİKKATİNE!!!...

Güncelleme Tarihi: 16/02/2017


                    
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun, 07/09/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 16 Maddesinde “Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, söz konusu kanun hükmü ile ilgili uygulamada ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından yapılacak işlemler;

Yurt dışında doçent veya profesör olarak görev yapan ve Türkiye’ye dönerek başvuruda bulunan akademisyenlerden istenecek belgeler;

 

1-   Örnek dilekçe,

2-   Doçentlik veya Profesörlük Belgesi,

3- Yurt dışında akademisyen olarak çalıştığına dair belge (konsolosluk yada apostille tastikli)

 

Yurt dışında doçent veya profesör unvanına sahip olan akademisyenlerden denklik şartı aranacaktır.

Başvurular Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.Örnek Dilekçe

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

(Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne)

 

 

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun, 07/09/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Madde 16  “Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.” hükmü doğrultusunda Türkiye’de akademisyen olarak görev yapmak istiyorum.

Arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı ve İmza

 

EKLER:

1-

2-

 

ADRES VE İLETİŞİM;