Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Endikasyon listeleri 13.07.2017 tarihli ve E 2072 sayılı makam oluru ile onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Güncelleme Tarihi: 06/09/2018