Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yabancı Uyruklu Hastalara uygulanacak, 2012 Yılı Ücretlendirme Usul ve Esasları Hakkında Genelge

Güncelleme Tarihi: 03/02/2016

Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Genelgeyi ve eklerini görüntülemek için tıklayınız.