Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Malzeme Temini ve Ödeme Esasları hakkında genelgeler (2007/72)

Güncelleme Tarihi: 03/02/2016

Bu genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelge için tıklayınız