Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

9 Sıra Numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği(2007/65)

Güncelleme Tarihi: 03/02/2016

Bu genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelge için tıklayınız