Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel ve Üniversite Hastanelerin TİG Sistemine Veri Göndermesi

Güncelleme Tarihi: 24/03/2015